Navýšená nezabavitelná částka od 6/2022

Již od června 2022 je navýšena nezabavitelná částka. 
Ačkoli se nezabavitelná částka mění každoročně se začátkem roku, zvýšení životního minima způsobilo mimořádné zvýšení této základní nezabavitelné částky na 9 416 Kč. 
👉 A jak se taková nezabavitelná částka počítá? Jedná se o částku, která je tvořena 3/4 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. O každou vyživovanou osobu se nezabavitelná částka zvyšuje o 1/3 nezabavitelné částky jednotlivce. 

Co to pro Vás znamená v praxi? 
V případě, že máte exekuce a exekuční příkaz stanovil nás jakožto prvního plátce Vaši exekuce, ponecháváme Vám ze zákona nezabavitelnou částku. Nezabavitelná částka je částka, do které jsme Vás schopni vyplatit bez problémů. Vydělené peníze nad tuto hodnotu je poté potřeba podržet do konce měsíce, kdy je vypočtena přesná částka, která bude odvedena na Vaši exekuci. Výpočet se řídí individuálním exekučním příkazem a zbylá mzda, která nepodlehne exekuci, Vám bude vyplacena při uzavření měsíce. 

Kontakty pro brigádníky

Pro rezervaci brigád, bližší informace o práci nebo v případě jakéhokoliv dotazu:

Telefon: +420 541 26 26 26
Email: kancelar@personal.sodat.cz
SMS brána: 774 069 679