Nový školní rok vyžaduje nové potvrzení o studiu.

Vzhledem k tomu, že se prázdniny blíží ke svému konci a studenti se opět vrátí do školních lavic, či univerzitních poslucháren, bude potřeba dodat nové potvrzení o studiu pro vyplacení zářijových brigád. Mimo studenty se povinnost nového aktuálního potvrzení o studiu týká též osob uplatňujících vyšší nezabavitelnou částku na své vyživované dítě. 

Nezapomeňte, že potvrzení musí splňovat tyto náležitosti:

👉🏻 aktuální potvrzení (nesmí být starší než tři měsíce);
👉🏻 musí být dodán originál s podpisem;
👉🏻 elektronicky lze zaslat pouze potvrzení obsahující elektronický podpis;
👉🏻 potvrzení je potřeba dodat nejpozději před první výplatou v daném měsíci.

Kontakty pro brigádníky

Pro rezervaci brigád, bližší informace o práci nebo v případě jakéhokoliv dotazu:

Telefon: +420 541 26 26 26
Email: kancelar@personal.sodat.cz
SMS brána: 774 069 679