Ke stažení

Osobní dotazník zájemce o zaměstnání - REGISTRACE

PDF  Formulář registračního osobního dotazníku

Tento formulář si vytiskněte a odevzdejte či doručte Agentuře SODAT. 
Podpis je potřeba vlastnoruční, námi nebo úředně ověřený. Dokument musí být originál, kopie bohužel nemůžeme akceptovat.Potvrzení od druhého zaměstnavatele o odvodu ZP
PDF  Formulář potvrzení od druhého zaměstnavatele o odvodu ZP

Tento formulář si vytiskněte a odevzdejte v Agentuře SODAT
Podpis je potřeba vlastnoruční, námi nebo úředně ověřený. Dokument musí být originál, kopie bohužel nemůžeme akceptovat.
Tento formulář budeme potřebovat, pokud jste zaměstnaní na HPP nebo máte dalšího zaměstnavatele, a to za každý kalendářní měsíc, za který překročí Vaše hrubá mzda v SODATu hranici 4000 Kč.


Čestné prohlášení doplatku zdravotního pojištění do minima za měsíc

PDF  Formulář čestného prohlášení doplatku zdravotního pojištění do minima za měsíc

Tento formulář si vytiskněte a odevzdejte v Agentuře SODAT
Podpis je potřeba vlastnoruční, námi nebo úředně ověřený. Dokument musí být originál, kopie bohužel nemůžeme akceptovat.
Toto prohlášení budeme potřebovat, pokud jste OSVČ.


Výplata na účet

PDF  Formulář pro zasílání odměny či mzdy na účet

Tento formulář si vytiskněte a odevzdejte v Agentuře SODAT, pokud chcete, abychom Vám mzdu odesílali na účet. 
Podpis je potřeba vlastnoruční, námi nebo úředně ověřený. Dokument musí být originál, kopie bohužel nemůžeme akceptovat.


Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

PDF Neinteraktivní formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze z. č.
PDF Interaktivní formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze z. č.
(Neotevírejte interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.)

Tento formulář si vytiskněte a odevzdejte či doručte Agentuře SODAT. 
Podpis je potřeba vlastnoruční, námi nebo úředně ověřený. Dokument musí být originál, kopie bohužel nemůžeme akceptovat.
Podpisem „PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (pro část zdaňovacího období)“ potvrzuje zaměstnanec zaměstnavateli, že u něj na určité období uplatňuje nezdanitelné částky a slevy na dani. Zaměstnavatel uplatněné slevy použije při výpočtu daně ze mzdy.
Na stejné období (jeden kalendářní měsíc, několik měsíců nebo rok), může zaměstnanec podepsat PROHLÁŠENÍ pouze u jednoho zaměstnavatele.


Plná moc k převzetí odměny v hotovosti

PDF  Formulář Plné moci k převzetí odměny v hotovosti

Tento formulář si vytiskněte a odevzdejte v Agentuře SODAT.
Podpis je potřeba vlastnoruční, námi nebo úředně ověřený. Dokument musí být originál, kopie bohužel nemůžeme akceptovat.
Toto prohlášení budeme potřebovat, pokud jste chcete aby za Vás vyzvedla Vaši odměnu či mzdu jiná osoba.

Kontakty pro brigádníky

Pro rezervaci brigád, bližší informace o práci nebo v případě jakéhokoliv dotazu:

Telefon: +420 541 26 26 26
Email: kancelar@personal.sodat.cz
SMS brána: 774 069 679