Omlouvání absence

Nemůžete-li dorazit na smluvenou brigádu, je nutné, abyste se z brigády odhlásili nejméně 48 pracovních hodin předem.

Pokud do brigády zbývá kratší doba, pak platí, že čím dříve se omluvíte, tím lépe, vždy už ale bude potřeba, abyste doložili potvrzení o zdravotních či jiných relevantních důvodech vaší absence.
(Typicky to bývají doklady od lékaře nebo například policie při nehodě apod.)

Jak se omlouvat z brigád:
 • Telefonicky na 541 26 26 26 
 • Emailem na kancelar@personal.sodat.cz
 • Prostřednictvím SMS brány 774 069 679

Spolehlivost brigádníků je systémem hodnocena následovně:
Každý brigádník začíná na úrovni Začátečník, přičemž svým postojem a kvalitou své práce se může pohybovat po škále následujícím způsobem:

Hodnota Úroveň
Zapracovaný 2
Zkušený 1
Začátečník 0
Upozornění -1
Varování -2

+1 bod za:
 • Vykrytí směny z pozice náhradník - tedy vytrhnete-li nám příslovečný trn z paty a vezmete na zavolání narychlo směnu
 • 10 odpracovaných směn bez stížnosti
 • Výslovná pochvala ze strany Vedoucího na pracovišti

-1 bod za:
 • Storno směny pracovníkem bez řádné a včasné omluvy, přičemž za včasnou omluvu je považována pouze ta, která přijde před samotným začátkem smluvené brigády. Pokud tedy brigádník nedorazí bez omluvy na brigádu, ale posléze donese omluvenku od lékaře, ztratí bod hodnocení.
 • Špatné pracovní nasazení, na základě kterého přijde stížnost od Vedoucího na pracovišti.
 • Agresivní chování na pracovišti nebo v kanceláři agentury.
 • Neúnosná míra neupravenosti – Uvědomte si prosím, že chodit na brigádu je jako chodit do práce, je-li z Vás cítit alkohol nebo jinak výrazně překračujete běžnou společenskou míru vzhledem ke svému zaměstnavateli (například jste vulgární, výrazně znečištěný, apod.), nelze to jen přehlédnout.

Například:
Brigádník odpracuje 10 směn a posune se tak na úroveň Zkušený, jelikož získá 1 bod. Poté nepřijde na smluvenou brigádu a o 1 bod přijde, bude tedy zpátky na úrovni začátečník. Následně přijde od Vedoucího na pracovišti informace, že daného brigádníka už nechtějí, ztratí tak další bod a dostane se na úroveň Upozornění. Pak nám vykryje brigádu jako náhradník, tedy v nulovém čase, získá tak bod a vrátí se zpět na úroveň začátečník.

Jakmile je někdo na pozici "-2 Varování" a přijde o bod, automaticky se mu uzavírá karta, systém tak pracuje na principu 3x a Dost, přičemž jediná možnost, jak se při 3 mínusových bodech udržet v systému je, že brigádník má buďto dostatek odpracovaných bezproblémových směn, nebo nám bude vykrývat směny jako náhradník.

Specifické případy, kdy je karta brigádníka uzavřena ihned:

 • Alkohol či jiné návykové látky na pracovišti
 • Agrese na pracovišti či v kanceláři agentury

OBSAZOVÁNÍ BRIGÁD:
Brigády obsazujeme nejdříve těmi, kteří mají plusové body. Zájemce s mínusovými body bude vždy obsazen až ve druhém sledu.

Není našim cílem Vás trápit, pokud si domluvíte brigádu, dojdete na ni a přinesete výkaz, v lecčem Vám vyhovíme, pokud ovšem systematicky nechodíte na brigády, jste cítit alkoholem či jednáte-li agresivně, pak spolu nejspíše vycházet nebudeme.

Kontakty pro brigádníky

Pro rezervaci brigád, bližší informace o práci nebo v případě jakéhokoliv dotazu:

Telefon: +420 541 26 26 26
Email: kancelar@personal.sodat.cz
SMS brána: 774 069 679


PRÁCE NA POKLADNĚ


- výběr směn
- možnost výdělku 131-150 Kč/h