Daně z příjmů fyzických osob

 • Poplatníkem této daně je každá fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje (to znamená pobývá zde alespoň 183 dnů v kalendářním roce). Daňová povinnost se vztahuje i na příjmy ze zdrojů v zahraničí. 

 • Pokud fyzická osoba nemá bydliště na území České republiky ani se zde obvykle nezdržuje, vztahuje se daňová povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

 • Při sepisování smlouvy Vám nabídneme k podpisu i Prohlášení poplatníka daně (tzv. růžový formulář). Pokud Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti u nás podepíšete a budete u nás zároveň pracovat, pak u nás uplatňujete slevu na dani pro daný kalendářní měsíc.
Toto můžete v jednom kalendářním měsíci uplatňovat pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud jej tedy máte na daný měsíc podepsáno u jiného zaměstnavatele, nemůžete si jej podepsat v naší agentuře a z Vaší mzdy bude odvedena daň ve výši 15% z hrubé mzdy.