Zdravotní pojištění


 Zdravotní pojištění (ZP) se neodvádí v případě Zaměstnání malého rozsahu - tedy pokud si za daný měsíc vyděláte méně než 4000 Kč hrubé mzdy. Vyděláte-li si v daném měsíci 4000 Kč a více, odvádí se ZP z celé hrubé mzdy.

 • Zdravotní pojištění (ZP) odvádíte Vy jako zaměstnanec, ale také zaměstnavatel (SODAT s.r.o.). Za zaměstnance odvádí zaměstnavatel pojistné na ZP ve výši 9%. Vy – zaměstnanec – ze své mzdy odvádíte na ZP 4,5%.
Každá činnost se pro účely pojištění posuzuje samostatně. Jedna osoba proto může být vícenásobným plátcem ZP, které se ze mzdy odvádí i v případě, že je student nebo evidovaný na úřadu práce.


Nezaměstnaní bez evidence na ÚP (samoplátci)

Pokud nejste v evidenci úřadu práce, nebo jste občan SR přihlášený na ÚP SR nebo jste, i jako student, dosáhl 26 let, je Vaší povinností odvézt za měsíc na ZP 2552 Kč. Vyděláte-li si tedy přes naši agenturu alespoň 4000 Kč/měsíc hrubé mzdy, máte povinnost doplatit si ZP přes naši agenturu do minimální výše (2552 Kč/měsíc) - z této částky se odpočítává ZP, které již bylo odvedeno z Vaší výplaty formou zálohy. Vyděláte-li si pod 4000 Kč hrubého, platíte si ZP na své zdravotní pojišťovně sami! Pokud v daném měsíci vyděláte více než 18900 Kč, nedoplácíte nic.

Pokud si naplánujete směny, kterými překročíte částku 4000 Kč měsíčně, dodejte nám před první výplatou potvrzení, které doloží kdo za Vás hradí ZP alespoň do minima. V opačném případě Vám z první zálohy na mzdu bude odečteno ZP do minima.
Doplatek ZP do zákonem stanoveného minima Vám bude vyplacen jakmile dodáte doklad o tom, že máte ZP uhrazeno jinak.