Povinnosti s výkazy práce

Chtěli bychom Vás upozornit a informovat o povinnostech  plynoucích z Vašich brigád a výkazů práce. Na všech brigádách, (mimo Kompletaci a testování PC serverů,  Balení elektroniky, Balení kosmetiky a Přípravě regálů k lakování, kde je docházka elektronická) potřebujete výkaz práce. Tento výkaz je zároveň potvrzením Vaší docházky, proto tyto povinnosti spadají právě na Vás, brigádníky. 


Před samotným nástupem do práce musíte mít tento výkaz nachystaný a vytisknutý. Pokud máte možnost vlastního tisku, ve většině případů Vám jej můžeme zaslat na email. Dále máte také možnost si jej vyzvednou u nás v kanceláři. Není možné nastoupit do práce bez výkazu nebo s jeho elektronickou podobou (např. na flash-disku), uživatel nemá povinnost Vám tyto výkazy tisknout. 

Po odpracování směny je opět na Vás si výkaz od uživatele převzít, zkontrolovat že je potvrzený a následně jej doručit nám do kanceláře.  Termín pro doručení výkazu jsou 3 pracovní dny. V rámci dodržení tohoto termínu je možné nám zaslat scan výkazu na náš email, nebo hodit originál do schránky u vstupních dveří kdykoliv během dne.  

Dodržování těchto základních povinností nám mnohdy může ulehčit i celý proces s potvrzením Vaší docházky a následným vyplacením mzdy.