Rozhodný příjem pro rok 2023

Od 1. ledna 2023 došlo k navýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění na 4 000 Kč (původně 3 500 Kč). 

 

Co to pro brigádníky znamená v praxi? 
 
V případě, že Váš hrubý výdělek přesáhne 4000 Kč budou z Vaší mzdy
odvedeny povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění ve výši 11%
(4,5 % zdravotní a 6,5 % sociální pojištění). Pro samoplátce to též znamená povinnost
hradit si zdravotní pojištění do minimální vyměřovací částky, která činí v tomto roce 2 335,50 Kč. 

Kontakty pro brigádníky

Pro rezervaci brigád, bližší informace o práci nebo v případě jakéhokoliv dotazu:

Telefon: +420 541 26 26 26
Email: kancelar@personal.sodat.cz
SMS brána: 774 069 679